İhale edilen veya doğrudan satın alınan bir hizmetin sözleşme aşamasında doğru tarif edilmesi, işin kapsamı, operasyonun şekli, fiyatlandırma koşulları, fesih ve uzatma şartları gibi hususların net olarak ifade edilmesi operasyonun ilerleyen süreçlerinde problemlerin çözülmesi açısından çok önemlidir.

BİZLOG, lojistik hizmet ihale sürecinde ve sonrasında tedarikçilerle yapılacak olan lojistik hizmet alım sözleşmeleri hususunda müşterilerine destek olmaktadır.