BİZLOG, operasyona en uygun depo yönetim sistemi (WMS) seçimi konusunda müşterilerine destek olmaktadır.

BİZLOG, müşterinin operasyonunu analiz ederek müşterilerin beklentilerini, ölçmek istediği performans göstergelerini (KPI), kullanmakta olduğu bilgi sistemlerini göz önünde bulundurarak onlara en uygun depo yönetim sistemi seçimini ve operasyona en uygun şekilde yapılandırılmasını sağlamaktadır.

Bir depo operasyonunu etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmek için sadece depo yönetim sisteminin doğru seçilmesi yeterli değildir. Seçilen depo yönetim sisteminin operasyona uygun şekilde kurgulanması ve işletilmesi de gerekmektedir.

Depo Yönetim Sistemi Yazılım Danışmanlığı aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır.

 • Operasyonun analiz edilmesi
 • Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Mevcut kullanılan sistemlerin incelenmesi (ERP, WMS, TMS vb.)
 • Yeni sistem modelinin önerilmesi
 • WMS için tedarikçilerin belirlenmesi
 • WMS ihale şartnamesinin hazırlanması
 • Bütçenin belirlenmesi
 • Tedarikçi değerlendirme sürecinde destek verilmesi
 • Tedarikçi referans kontrolleri
 • Yapılacak geliştirmelerin belirlenmesi
 • Detaylı proje takviminin oluşturulması
 • Proje ve destek sözleşmelerinin yapılması
 • Kabul testlerinin yapılması
 • Kullanıcı eğitimlerin verilmesi
 • Devreye alma sürecinde destek verilmesi
 • Uyarlama sonrasında destek verilmesi