Herhangi bir lojistik operasyonun outsource edilmesi sürecinde ihale şartnamesinin en uygun ve doğru şekilde belirlenmesi ihale ve outsource sürecini kolaylaştırmakta ve operasyonun doğru ve uygun maliyetlerle devredilmesini sağlamaktadır. İhale şartnamesindeki hatalı ifadeler tedarikçilerin doğru fiyatı verememesine ve operasyonda bazı sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır.

BİZLOG, ihale sürecinde müşterinin operasyon ve ihtiyacını analiz ederek ihale kapsamını belirlemekte ve tedarikçilerin süreci doğru anlamasını ve doğru fiyatlandırmasını sağlamaktadır.