BİZLOG, süreçlerini dış kaynak kullanımı ( 3PL Lojistik Servis Sağlayıcılar ) ile yürüten müşterilerine 3PL Yönetim Danışmanlığı sunmaktadır.

Bu hizmet aşağıdaki süreçler içermektedir:

  • Müşteri İhtiyaçlarının Analizi
  • Tedarikçi Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
  • Performans Takip Altyapısının Kurulması
  • Proforma Fatura Altyapısının Oluşturulması

Herhangi bir lojistik operasyonun outsource edilmesi sürecinde ihale şartnamesinin en uygun ve doğru şekilde belirlenmesi ihale ve outsource sürecini kolaylaştırmakta ve operasyonun doğru ve uygun maliyetlerle devredilmesini sağlamaktadır. İhale şartnamesindeki hatalı ifadeler tedarikçilerin doğru fiyatı verememesine ve operasyonda bazı sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır.

BİZLOG, ihale sürecinde müşterinin operasyon ve ihtiyacını analiz ederek ihale kapsamını belirlemekte ve tedarikçilerin süreci doğru anlamasını ve doğru fiyatlandırmasını sağlamaktadır.

Lojistik hizmet alım ihale sürecinde tedarikçi firmalar farklı nedenlerle farklı teklifler verebilmektedir. Müşteri için bu süreçte önemli olan maliyetin yanı sıra lojistik operasyonun en sağlıklı şekilde yürütülmesidir.

BİZLOG, outsource edilen hizmetin maliyet analizlerini yaparak ilgili hizmetin hangi rakamlarla outsource edilmesi gerektiğini müşterisiyle paylaşır. Bu sayede müşteri, ihale ettiği işin rayiç değerini bilerek ihale sürecini yönetir.

BİZLOG, lojistik hizmet alım sürecinde tedarikçileri ayrıntılı olarak inceler, referans kontrollerini yapar ve müşterisine seçebileceği tedarikçileri önerir. Aynı zamanda tedarikçilerin hangi kriterlere göre seçilmesi gerektiğini belirler ve müşterisini bilgilendirir.

İhale edilen veya doğrudan satın alınan bir hizmetin sözleşme aşamasında doğru tarif edilmesi, işin kapsamı, operasyonun şekli, fiyatlandırma koşulları, fesih ve uzatma şartları gibi hususların net olarak ifade edilmesi operasyonun ilerleyen süreçlerinde problemlerin çözülmesi açısından çok önemlidir.

BİZLOG, lojistik hizmet ihale sürecinde ve sonrasında tedarikçilerle yapılacak olan lojistik hizmet alım sözleşmeleri hususunda müşterilerine destek olmaktadır.

Dışarıdan satın alınan bir hizmetin performansının takip edilmesi hizmet alan açısından olduğu kadar hizmet veren açısından da önem arz etmektedir.

İyi kurulan bir performans takip alt yapısı, yapılan lojistik operasyonun “kişiden bağımsız”, “tarafsız” ve “rakamlar” ile değerlendirilmesini sağlar.

BİZLOG, satın alınan bir hizmet için performans kriterlerini belirlenmesi, belirlenen performans kriterlerinin takip alt yapısının kurulması hususlarında müşterilerine destek olmaktadır.

Lojistik hizmet alım süreçlerinde tedarikçi tarafından düzenlenen faturaların kontrolü zaman almakta ve müşteriye ilave maliyet oluşturmaktadır.

BİZLOG, lojistik hizmet alım sözleşmesi fiyatlandırma esaslarını, kullanılan sistemleri ve süreçleri analiz ederek proforma altyapısının kurulmasının sağlamaktadır. Bu sayede müşteri gelen faturayı kontrol eden konumundan düzenlenecek faturanın tutarını belirleyen konumuna geçmektedir.

Tedarikçi Fatura Tahakkuk Süreçlerinde Proforma Altyapısının Kurulması kapsamında verilen hizmetin içeriği aşağıdaki gibidir:

  • Lojistik Hizmet Alım Sözleşmesinin Fiyatlama Kriterlerinin İncelenmesi
  • Kullanılan Sistemlerin Analiz Edilmesi
  • Proforma Altyapısının Kurulması