Lojistik operasyonlarda doğru yazılım tercihini yapmak yeterli değildir.  Tercih edilen yazılımın operasyonel anlamda etkin kullanımı da çok önemlidir.

BİZLOG, lojistik operasyonlarda müşterilerine lojistik bilgi sistemi (depo yönetim sistemi, nakliye yönetim sistemi, sıcaklık takip sistemi ve araç takip sistemi ) kurulumu hizmetiyle birlikte sistem altyapısının etkin kullanılmasını sağlayacak yönlendirmeler de sunmaktadır.

Söz konusu sistemin BİZLOG tarafından sağlanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Müşteri bu sistemleri doğrudan kendisi de tedarikçilerinden alabilir. Bu durumda da BİZLOG sistemin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak şekilde destek olmaktadır.

BİZLOG, pek çok farklı operasyondan elde ettiği tecrübe ile müşterisine en doğru yapıda sistemlerin kurulmasını sağlamaktadır. Bu sayede müşteri ihtiyacı olmayan özellikleri almaktan kurtulmanın yanı sıra ihtiyacı olanların da operasyona en uygun şekilde kurulmasını sağlamaktadır.

Lojistik Bilgi Sistemleri Kurulumu Danışmanlığı aşağıdaki süreçleri içermektedir:

 • Müşterinin lojistik operasyonlarının incelenmesi
 • Lojistik operasyon yönetimiyle temas halindeki sistemlerin (ERP, PDKS, WMS, TMS vb.) incelenmesi
 • Müşteri için en uygun sistem alt yapısının belirlenmesi
 • Müşteri için en uygun kurulum ve yapılandırma şeklinin belirlenmesi
 • Geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Yapılan geliştirme ve uyarlamalar sonucu operasyonun gözlemlenmesi
 • Kullanıcı eğitimlerinin verilmesi
 • Uyarlama sonrası kullanıcı desteklerinin verilmesi

BİZLOG, operasyona en uygun depo yönetim sistemi (WMS) seçimi konusunda müşterilerine destek olmaktadır.

BİZLOG, müşterinin operasyonunu analiz ederek müşterilerin beklentilerini, ölçmek istediği performans göstergelerini (KPI), kullanmakta olduğu bilgi sistemlerini göz önünde bulundurarak onlara en uygun depo yönetim sistemi seçimini ve operasyona en uygun şekilde yapılandırılmasını sağlamaktadır.

Bir depo operasyonunu etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmek için sadece depo yönetim sisteminin doğru seçilmesi yeterli değildir. Seçilen depo yönetim sisteminin operasyona uygun şekilde kurgulanması ve işletilmesi de gerekmektedir.

Depo Yönetim Sistemi Yazılım Danışmanlığı aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır.

 • Operasyonun analiz edilmesi
 • Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Mevcut kullanılan sistemlerin incelenmesi (ERP, WMS, TMS vb.)
 • Yeni sistem modelinin önerilmesi
 • WMS için tedarikçilerin belirlenmesi
 • WMS ihale şartnamesinin hazırlanması
 • Bütçenin belirlenmesi
 • Tedarikçi değerlendirme sürecinde destek verilmesi
 • Tedarikçi referans kontrolleri
 • Yapılacak geliştirmelerin belirlenmesi
 • Detaylı proje takviminin oluşturulması
 • Proje ve destek sözleşmelerinin yapılması
 • Kabul testlerinin yapılması
 • Kullanıcı eğitimlerin verilmesi
 • Devreye alma sürecinde destek verilmesi
 • Uyarlama sonrasında destek verilmesi

BİZLOG, operasyona en uygun nakliye yönetim sistemi (TMS) seçimi konusunda müşterilerine destek olmaktadır.

BİZLOG, müşterinin operasyonunu analiz ederek müşterilerin beklentilerini, ölçmek istediği performans göstergelerini (KPI), kullanmakta olduğu bilgi sistemlerini göz önünde bulundurarak onlara en uygun nakliye yönetim sistemi seçimini sağlamaktadır.

Nakliye Yönetim Sistemi Yazılım Danışmanlığı aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır.

 • Operasyonun analiz edilmesi
 • Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Mevcut kullanılan sistemlerin incelenmesi (ERP, WMS, TMS vb.)
 • Yeni sistem modelinin önerilmesi
 • TMS için tedarikçilerin belirlenmesi
 • TMS ihale şartnamesinin hazırlanması
 • Bütçenin belirlenmesi
 • Tedarikçi değerlendirme sürecinde destek verilmesi
 • Tedarikçi referans kontrolleri
 • Yapılacak geliştirmelerin belirlenmesi
 • Detaylı proje takviminin oluşturulması
 • Proje ve destek sözleşmelerinin yapılması
 • Kabul testlerinin yapılması
 • Kullanıcı eğitimlerin verilmesi
 • Devreye alma sürecinde destek verilmesi
 • Uyarlama sonrasında destek verilmesi

BİZLOG, depo yönetim sistemi, nakliye yönetim sistemi ve ERP gibi sistemler arasında kurulacak olan entegrasyon sistemi konusunda müşterilerine destek vermektedir.

Entegrasyon platformu ile şirket içindeki sistemler entegre olduğu gibi şirket dışındaki müşteri ERP, tedarikçi ERP gibi sistemler de entegre olabilmektedir.

Entegrasyon platformu sayesinde farklı sistemler (ERP, WMS, TMS, PDKS vb.) tek parça sistem gibi çalışmaktadır. Bu sayede müşteriler her alanda en iyi ve en uygun sistemi kullanmanın avantajına sahip olurken farklı sistemler kullanmanın sağlayacağı dezavantajı bertaraf etmektedir.

Entegrasyon platformu, müşteriye özel olarak geliştirilmekte ve müşterinin şimdiki ve gelecekteki muhtemel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılandırılmaktadır.

Lojistik Entegrasyon Platformu Danışmanlığı aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır:

 • Müşterilerin kullandığı veya kullanmayı planladığı sistemlerin analiz edilmesi
 • Müşterilerin müşteri ve tedarikçilerinin müşteri ile ilişkili sistemlerinin analiz edilmesi
 • Sistemler arası haberleşme sıklığının ve aşamalarının belirlenmesi
 • Her sistemin haberleşme metodunun belirlenmesi
 • En uygun sistem yapılandırmasının önerilmesi
 • Bütçenin belirlenmesi
 • Tedarikçi değerlendirme sürecinde destek verilmesi
 • Detaylı proje takviminin oluşturulması
 • Proje ve destek sözleşmelerinin yapılması
 • Kabul testlerinin yapılması
 • Kullanıcı eğitimlerin verilmesi
 • Devreye alma sürecinde destek verilmesi
 • Uyarlama sonrasında destek verilmesi

BİZLOG, bilgi sistemleri kurulum hizmetinin yanı sıra ihtiyaç duyan müşterileri için bilgi sistemleri desteği (depo yönetim sistemi, nakliye yönetim sistemi, entegrasyon platformu vb.) de vermektedir.

Talep eden müşterileri için kullanılan sistemlerin (WMS, TMS vb.) bulut desteğini de sağlamaktadır. Bu sayede müşteriler, herhangi bir şekilde sunucu yatırımı yapmadan sistem desteğini anahtar teslim olarak alabilmektedir.

Bu kapsamda BİZLOG aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır:

 • Sunucu desteği
 • 7/24 kullanıcı desteği (WMS, TMS, ERP vb.)
 • Müşteri ile müşterinin müşterilerinin sistemleri arasındaki entegrasyon yazılımının geliştirilmesi, kurulması ve kurulum sonrası teknik desteğinin sağlanması
 • Kullanıcı eğitimlerinin verilmesi