BİZLOG, tarafsız bir göz ve lojistikçi bakış açısıyla müşterilerine operasyonel denetim ve değerlendirme hizmeti sunmaktadır. Bu sayede müşteriler BİZLOG’un sahip olduğu bilgi birikimiyle operasyonlarının mevcutta nasıl işlediğini ve daha iyi nasıl olması gerektiğini bilirler.

 • “Mevcutta nasıl yapılıyor?”
 • “Daha iyi nasıl olabilir?”

BİZLOG tarafından hazırlanan kapsamlı Denetim ve Değerlendirme Raporu ile birim maliyetlerin düşürülmesine, servis seviyesinin yükseltilmesi, müşteriler operasyondaki aksayan noktalar, verimlilik için yapılması gerekenler, öncelikli olarak düzeltilmesi gereken sorunlar gibi pek çok konuya hakim olur. Ayrıca maliyetlere etki eden ve öncelikli olarak azaltılması gereken noktalar hakkında da bilgi sahibi olarak maliyetlerini düşürebilirler.

Operasyonel Denetim ve Değerlendirme Hizmeti aşağıdaki süreçleri içermektedir:

 • Denetim Kriterlerinin Müşteri ile Birlikte Belirlenmesi
 • Operasyon Mevcut Kapasitelerin İncelenmesi ve Optimum Kapasitelerinin Belirlenmesi
 • Operasyon Yerleşiminin Gözden Geçirilmesi
 • Doluluk ve Kullanım Oranlarının İncelenmesi
 • Sistem Verimlilik ve Kullanım Oranlarının Tespit Edilmesi
 • İstif Ekipmanların İncelenmesi
 • IT Ekipmanlarının İncelenmesi
 • Stok Doğruluk Oranlarının Tespit Edilmesi
 • Lojistik Performansların (KPI) Tespit Edilmesi
 • Depo ve Ürün Güvenlik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi
 • İş Güvenliği Kontrol Noktalarının Belirlenmesi
 • Gelişmeye Açık Noktaların Belirlenmesi
 • Denetim ve Değerleme Raporunun Teslim Edilmesi

BİZLOG, yeni bir depo ya da dağıtım merkezi kiralamak isteyen müşteriler için ilgili binanın operasyonlarına uygun olup olmadığını belirlemek için Depo/Dağıtım Merkezi Tesis Değerlendirme Danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Depo/Dağıtım Merkezi Tesis Değerlendirme Danışmanlığı hizmeti ile müşteriler aşağıdaki gibi sorulara cevap bulmaktadır:

 • Mevcut ekipmanlarımı bu depoda kullanabilir miyim? İlave veya yeni ekipmanlarım nasıl olmalı?
 • Operasyon, stok ve yükseklik itibariyle hangi raf türü uygundur?
 • İhtiyacım olan stok kapasitesi sağlanabilir mi?
 • Deponun alt yapısı (yangın, elektrik vb.) uygun mudur?
 • Rampalar, zemin ve yükseklik operasyona uygun mudur?
 • Yeterli sayıda rampa/kapı var mıdır?
 • Park alanı yeterli midir?

BİZLOG, lojistik operasyonunu kendisi yapan veya lojistik firmaları aracılığı ile yapan firmalara stok sayım hizmeti sunmaktadır.

Bu sayede müşteriler stoklarını bağımsız bir göz tarafından saydırmakta ve stoklarından emin olmaktadır. Stok sayım hizmeti farklı şekillerde yapılmaktadır:

 • Tam Sayım: Tüm stokların ayrıntılı olarak sayıldığı sistemdir. Stoklar ürün bazında, ürün-tarih bazında, ürün-tarih-lot bazında gibi farklı şekillerde sayılabilmektedir.
 • Örneklem Sayımı: Stokların belirlenen örneklem yöntemlerine göre sayıldığı sistemdir. Hangi yönteme göre sayılacağı müşteri ile birlikte belirlenmektedir.
 • Denetim Sayımı: Stokların önceden haber verilmeden sayıldığı anlık sayımlardır.

BİZLOG, başka firmalardan lojistik hizmet alan müşterine “Lojistik Fatura Kontrol” hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında müşterilerin nakliye, elleçleme, katma değerli hizmetler gibi her türlü faturaları sözleşme şartlarına göre kontrol edilmektedir.