BİZLOG, sahip olduğu bilgi birikimiyle müşterilerinin lojistik süreçlerinin iyileştirilmesine destek olmaktadır.

Lojistik Süreç İyileştirme Danışmanlığı aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 • Lojistik Operasyonlarının İncelenmesi
 • Mevcut Durumun Tespit Edilmesi ve Standartlar ile Mukayese Edilmesi
 • Sürekli İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması ve Ekiplere Liderlik Edilmesi
 • İyileştirme Noktalarının Belirlenmesi
 • İyileştirme Hedeflerinin ve Yöntemlerinin Belirlenmesi
 • İyileştirme Proje Sonuçlarının Raporlanması

BİZLOG, sahip olduğu bilgi birikimiyle müşterilerinin bizzat kendisi tarafından veya lojistik firmaları aracılığı ile yürütülen operasyonlarını kaynak verimliliği ve maliyet kontrolü açısından inceleyerek müşterisine raporlar.

Bu kapsamda sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Lojistik Operasyonlarının İncelenmesi
 • Kaynak Planlarının Yeniden Yapılması
 • Kaynak Verimliliğinin Analizi
 • Zaman Etütleriyle Operasyon Birim Zamanlarının Tespiti ve Standart Zamanlar İle Mukayese Edilmesi
 • Kaynak Verimliliği Analiz Sonuçlarının Raporlanması
 • Lojistik Maliyetlerin Analizi
 • Lojistik Bütçe Çalışma Süreçlerine Destek Verilmesi
 • Lojistik Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi, Ölçülmesi ve Bütçe ile Mukayesesi