Tam otomatik depo yatırımları, oldukça yüksek tutarda yatırım olmasının yanı sıra esnekliği çok iyi planlanması gereken yatırımlardır. Bu sistemlerde daha sonra yapılacak değişiklikler oldukça yüksek maliyetlere sebep olabilmektedir. Bu yatırımı yapan şirketin operasyonlarındaki meydana gelebilecek her türlü değişikliği göz önünde bulundurması ve sistemin yapılandırmasını buna göre yapması gerekmektedir.

Operasyondaki değişiklikleri öngörebilmek, sistemin sınırlarını doğru çizebilmek, sistemi en uygun maliyetle en esnek olarak tasarlayabilmek, kurulum ve kabul sonrası doğru destek sözleşmelerini yapabilmek için bu konuda çok büyük tecrübeye ihtiyaç vardır.

BİZLOG, sahip olduğu tecrübe ile Tam Otomatik Depo tasarım ve yatırım süreçlerinde müşterilerinin yanında olmaktadır.

Tam Otomatik Depo (TOD) Tasarım ve Yatırım Süreçleri Danışmanlığı aşağıdaki süreçleri içermektedir:

 • Depo Yerinin Belirlenmesi
 • Depo İçi Yerleşimin Planlanması
 • Ofis Yerleşiminin Belirlenmesi
 • Aydınlatma Sisteminin Belirlenmesi
 • İklimlendirme Sisteminin Belirlenmesi
 • Rampa ve Kapı Seçimi
 • Zemin Seçimi
 • Yangın Altyapısının Belirlenmesi
 • İşletmelerin TOD İhtiyaç Analizlerinin Yapılması
 • TOD İhale Kapsam Dokümanlarının Oluşturulması
 • TOD İhale Süreçlerinin Yönetilmesi
 • TOD WMS (Depo Yönetim Sistemi), MFS (Malzeme Akış Sistemi) ve Diğer Süreçlerin Belirlenmesi
 • TOD Yazılım Geliştirme Süreçlerinin Dokumante Edilmesi ve Yazılım Testlerinin Yapılması
 • TOD Performans ve Kabul Testlerinin Yapılması
 • TOD Bakım Sözleşmelerinin Kapsamlarının Belirlenmesi

Gerek üreticiler gerek mülk sahipleri gerekse lojistik firmaları açısından konvansiyonel depo yatırım süreçlerinin titizlikle ele alınması çok önemlidir. Zira depo tasarımlarında müşteri, sektör, ürün grubu gibi pek çok etkenin yanı sıra firmanın bugünkü ve gelecekteki durumları da göz önünde bulundurulmalıdır.

BİZLOG, sahip olduğu tecrübe ile depo tasarım ve yatırım süreçlerinde müşterilerinin yanında olmakta, onların yatırımlarını doğru şekilde yapmalarını sağlamaktadır.

Konvansiyonel Depo Tasarım ve Yatırım Süreçleri Danışmanlığı aşağıdaki süreçleri içermektedir:

 • İşletmenin İhtiyaçlarının Analiz Edilmesi
 • Depo Tipi ve Büyüklüğünün Belirlenmesi
 • Depo Yerinin Belirlenmesi
 • Depo İçi Yerleşimin Planlanması
 • Ofis Yerleşiminin Belirlenmesi
 • Aydınlatma Sisteminin Belirlenmesi
 • İklimlendirme Sisteminin Belirlenmesi
 • Rampa ve Kapı Seçimi
 • Zemin Seçimi
 • Yangın Altyapısının Belirlenmesi
 • Kantar İhtiyacının Belirlenmesi

 

Raf sisteminin operasyona uygun olarak tasarlanması operasyonel maliyetlerin düşürülmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, raf sisteminin emniyeti, depoya uygunluğu, kapasite kullanımına uygunluğu, esnekliği gibi hususlar tasarım aşamasında belirlenmektedir.

BİZLOG, sahip olduğu bilgi birikimiyle raf sistemi yatırım sürecinde müşterilerinin yanında olmaktadır.

Raf Sistemi Yatırım Danışmanlığı aşağıdaki süreçleri içermektedir:

 • Müşteri ihtiyaçlarının analiz edilmesi
 • En uygun raf sisteminin belirlenmesi
 • Rafa uygun ekipman türlerinin belirlenmesi
 • Tedarikçilerin belirlenmesi
 • İhale şartnamesinin oluşturulması
 • Tedarikçi seçim kriterlerinin belirlenmesi
 • Tedarikçiler ile pazarlık sürecine eşlik edilmesi
 • Tedarikçinin belirlenmesi
 • Raf yatırım sürecinin planlanması
 • Denetim ve kabul sürecine eşlik edilmesi

Yeni kiralanan depolarda veya mevcut kullanılmakta olan depolarda tesisin yeniden tasarlanması operasyonun verimliliğine doğrudan etki etmektedir. Ofislerin yerleşimi, kullanılan istif makinelerinin uygunluğu, raf sisteminin operasyona uygunluğu, ofislerin yerleri, sosyal alanların yerleri gibi noktalar operasyonun maliyetinin yanı sıra kalitesini de etkilemektedir.

BİZLOG, müşterilerinin yeni kiraladığı depoların veya kullanmakta olduğu depoların tasarım süreçlerinde onlara destek olmaktadır.

Depo Tesis Tasarım Hizmetleri Danışmanlığı aşağıdaki süreçleri içermektedir:

 • Operasyonların İncelenmesi ve İhtiyaçların Belirlenmesi
 • Raf Sisteminin İncelenmesi
 • İstif Ekipmanlarının Operasyona Uygunluğunun İncelenmesi
 • Yönetim ve Operasyon Ofislerinin Yerleri
 • Depo Güvenlik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi
 • Kapı ve Rampaların Uygunluğu