BİZLOG, lojistik operasyon süreçlerini fiilen yürütmesinin dışında talep eden müşterileri için lojistik süreç danışmanlığı hizmetleri de vermektedir.

1. Tam Otomatik Depo (TOD) Tasarım ve Yatırım Süreçleri

  • İşletmelerin TOD İhtiyaç Analizlerinin Yapılması
 • TOD İhale Kapsam Dokümanlarının Oluşturulması
 • TOD İhale Süreçlerinin Yönetilmesi
 • TOD WMS (Depo Yönetim Sistemi), MFS (Malzeme Akış Sistemi) ve Diğer Süreçlerin Belirlenmesi
 • TOD Yazılım Geliştirme Süreçlerinin Dokumante Edilmesi ve Yazılım Testlerinin Yapılması
 • TOD Performans ve Kabul Testlerinin Yapılması
 • TOD Bakım Sözleşmelerinin Kapsamlarının Belirlenmesi

2. Konvansiyonel Depo Tasarım ve Yatırım Süreçleri

 • Depo Tipi ve Büyüklüğü
 • Depo Yeri
 • Depo Yerleşimi
 • Aydınlatma Sistemi
 • İklimlendirme Sistemi
 • Rampa ve Kapı Seçimi
 • Zemin
 • Yangın Altyapısı
 • Kantar

3. Depo İçi Tasarım

 • Raf Sistemi
 • İstif Ekipmanları
 • Yönetim ve Operasyon Ofisleri
 • Güvenlik Noktaları

4. Lojistik Süreç Yönetimi

 • Mal Kabul Süreçleri
 • Sipariş Hazırlama Süreçleri
 • Palet Taşıma Süreçleri
 • Kontrol Süreçleri
 • Sevkiyat Süreçleri
 • Güvenlik Kontrol Süreçleri
 • Mal Teslim Süreçleri
 • İade Süreçleri
 • Stok Sayım Kontrol Süreçleri

5. Dağıtım Modellerinin Belirlenmesi

 • FTL
 • Parsiyel
 • Dedike Filo Dağıtımı
 • Mikro Dağıtım
 • Ev Teslimatları
 • Özel Dağıtım Projeleri

6. Performans Takip Yönteminin Oluşturulması

 • Çalışan Performans Takip Sistemi
 • Tedarikçi Performans Takip Sistemi
 • Operasyon Bazlı Performans Takip Sistemi

7. Alt İşveren (AİV) Yönetimi

 • AİV Sözleşme Süreçleri
 • AİV Personel Süreçleri
 • AİV İSG Süreçleri
 • AİV Performans Süreçleri

8. Lojistik Bilgi Sistemleri

 • Depo Yönetim Sistemlerinin (WMS) Süreç ve Kapsamlarının Belirlenmesi
 • Depo Yönetim Sistemlerinin (WMS) Kurulması  ve Kurulum Sonrası Desteği
 • Nakliye Yönetim Sistemlerinin (TMS) Süreç ve Kapsamlarının Belirlenmesi
 • Nakliye Yönetim Sistemlerinin (TMS) Kurulması ve Kurulum Sonrası Desteği
 • Lojistik Sistemler (ERP, TMS, WMS) Arası Entegrasyon Süreçlerinin Belirlenmesi, Kurulum ve İşletim Desteği
 • Araç Takip Sistemleri Süreç ve Kapsamlarının Belirlenmesi, Kurulumu ve Desteği
 • Sıcaklık Takip Sistemleri Süreç ve Kapsamlarının Belirlenmesi, Kurulumu ve Desteği

9. Lojistik Hizmet Alım İhale Yönetimi

 • Lojistik Operasyonlarının İncelenmesi
 • İhale Şartnamesinin Oluşturulması
 • İhaleye Katılacak Tedarikçilerin Belirlenmesi
 • Tedarikçi Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Tedarikçi Tekliflerinin Toplanması, Değerlendirilmesi ve Analizi
 • Lojistik Hizmet Alım Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Tedarikçi Performans Kriterlerinin Belirlenmesi ve Takip Sisteminin Kurulması
 • Tedarikçi Fatura Tahakkuk Süreçlerinde Proforma Altyapısının Kurulması

10. Lojistik Süreç İyileştirme Çalışmaları

 • Lojistik Operasyonlarının İncelenmesi
 • Sürekli İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması ve Ekiplere Liderlik Edilmesi
 • İyileştirme Noktalarının Belirlenmesi ve İyileştirme Proje Sonuçlarının Raporlanması

11. Lojistik Operasyonların Kaynak Verimliliği Analizi ve Mevcut Maliyetlerin Kontrolü

 • Lojistik Operasyonlarının İncelenmesi
 • Kaynak Planlarının Yeniden Yapılması
 • Kaynak Verimliliğinin Analizi
 • Lojistik Maliyetlerin Analizi
 • Lojistik Bütçe Çalışma Süreçlerine Destek Verilmesi
 • Lojistik Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi, Ölçülmesi ve Bütçe ile Mukayesesi