BİZLOG, sahip olduğu bilgi birikimiyle müşterilerinin bizzat kendisi tarafından veya lojistik firmaları aracılığı ile yürütülen operasyonlarını kaynak verimliliği ve maliyet kontrolü açısından inceleyerek müşterisine raporlar.

Bu kapsamda sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Lojistik Operasyonlarının İncelenmesi
  • Kaynak Planlarının Yeniden Yapılması
  • Kaynak Verimliliğinin Analizi
  • Zaman Etütleriyle Operasyon Birim Zamanlarının Tespiti ve Standart Zamanlar İle Mukayese Edilmesi
  • Kaynak Verimliliği Analiz Sonuçlarının Raporlanması
  • Lojistik Maliyetlerin Analizi
  • Lojistik Bütçe Çalışma Süreçlerine Destek Verilmesi
  • Lojistik Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi, Ölçülmesi ve Bütçe ile Mukayesesi