BİZLOG, sahip olduğu bilgi birikimiyle müşterilerinin lojistik süreçlerinin iyileştirilmesine destek olmaktadır.

Lojistik Süreç İyileştirme Danışmanlığı aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

  • Lojistik Operasyonlarının İncelenmesi
  • Mevcut Durumun Tespit Edilmesi ve Standartlar ile Mukayese Edilmesi
  • Sürekli İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması ve Ekiplere Liderlik Edilmesi
  • İyileştirme Noktalarının Belirlenmesi
  • İyileştirme Hedeflerinin ve Yöntemlerinin Belirlenmesi
  • İyileştirme Proje Sonuçlarının Raporlanması