Dışarıdan satın alınan bir hizmetin performansının takip edilmesi hizmet alan açısından olduğu kadar hizmet veren açısından da önem arz etmektedir.

İyi kurulan bir performans takip alt yapısı, yapılan lojistik operasyonun “kişiden bağımsız”, “tarafsız” ve “rakamlar” ile değerlendirilmesini sağlar.

BİZLOG, satın alınan bir hizmet için performans kriterlerini belirlenmesi, belirlenen performans kriterlerinin takip alt yapısının kurulması hususlarında müşterilerine destek olmaktadır.