Lojistik hizmet alım ihale sürecinde tedarikçi firmalar farklı nedenlerle farklı teklifler verebilmektedir. Müşteri için bu süreçte önemli olan maliyetin yanı sıra lojistik operasyonun en sağlıklı şekilde yürütülmesidir.

BİZLOG, outsource edilen hizmetin maliyet analizlerini yaparak ilgili hizmetin hangi rakamlarla outsource edilmesi gerektiğini müşterisiyle paylaşır. Bu sayede müşteri, ihale ettiği işin rayiç değerini bilerek ihale sürecini yönetir.

BİZLOG, lojistik hizmet alım sürecinde tedarikçileri ayrıntılı olarak inceler, referans kontrollerini yapar ve müşterisine seçebileceği tedarikçileri önerir. Aynı zamanda tedarikçilerin hangi kriterlere göre seçilmesi gerektiğini belirler ve müşterisini bilgilendirir.